www.nettudakozo.hu..  Naprakész információ több ezer cégről.

  Csenárné Dr. Kozák Ilona, közjegyző Dr. Saramó Márta Közjegyző Szabóné Dr. Sipos Gabriella - Egyéni Ügyvéd Dr. Rácz Iván Ügyvédi Iroda Dr. Győrfi László Ügyvéd Dr. Csanádi Márk Ügyvédi Iroda RIEDL-DENT Fogászati Kft. Almádi Tüzép Kft Szekér Suli Autósiskola Pannon Mentő Nonprofit Köszhasznú Kft P.G.SZ Pénzügyi -Gazdasági Tanácsadó és Szolg. Bt Szendi Optika Orgi-boy Kft. Pizza-Futár Dr. Mlinkó Éva Bőrgyógyász,Kozmetológus,Venerológus Tiszaroffi Református Egyházközség Gróf Dental Dr Juhász Tamás Kisállatrendelő Kft. Kárpát Kuckó - Játékos Képességfejlesztő Műhely Almamelléki-tó-Zselic H.E. Trójka Szolnok Vendégház Abomill Malomipari Rt. A.F.P. Amerikai Faház Program Kft.  
Nettudakozó főoldal >>>
 

Marianum Általános Iskola

Kategória Iskola  
Megye Pest  
Cégnév Marianum Általános Iskola
Székhely 2030 Érd, Alsó utca 21.
Levelezésinév Marianum Általános Iskola
Levelezésicím 2030 Érd, Alsó utca 21.
Telefon (23) 365481
Fax (23) 365481
E-mail titkarsag@marianum.hu
Internetcím www.marianum.hu
Kulcsszavak Táborok, Általános Iskola, Érdi Iskola,Hittan,Hit iskola
Céginfo Az iskola előző évi részbeni átépítése, mely a szaktantermek kialakítását szolgálta, már nem maradt más nagy feladat a mintegy 15 éve folyó folyamatos építkezést követően, mint a sportudvar kialakítása. A sportudvar küzdőtere sajnos kisebb lett a tervezettnél, mivel nem ott épült fel, ahol szerettük volna. A korszerű, pormentes Polytan Se burkolat, a megfelelő magasságú védőkerítés, és védőháló lehetővé teszi különböző labdás foglalkozások megtartását is a tornaterem alapterületével majdnem megegyező létesítményen. Személyi feltételek A tanévet 36 fő főállású nevelővel kezdtük. A második félév jelentős részét 33 főállású nevelővel dolgoztuk végig. A technikai személyzet a 16 főből állt, közülük 9-en nyugdíj mellett dolgoztak. Egy nevelő az ELTE német nemzetiségi posztgraduális képzésén vett részt, egy nevelő a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán folytatott tanulmányokat. A testületből többen vettek részt a KPSzTI által ősszel és tavasszal Budapesten rendezett szaktárgyi konferencia sorozaton. A tanévet 372 tanuló kezdte meg, és 369 fejezte be iskolánkban. A két induló első osztály létszáma 52 tanuló volt. A 2005/2006-os tanévben induló két első osztályba 45 tanuló nyert felvételt. Tárgyi feltételek A közoktatási feladatok ellátásához iskolánk megkapta a költségvetési törvényben foglaltak szerint a feladat ellátásához szükséges normatív támogatást, ami sajnos kevesebb, mint a megelőző évben megítélt támogatás. Tartalmi munka A 2004/05-ös tanévben a nyelvi szaktanterem (a könyvtárban és a vizuális kultúra szaktanteremben is voltak nyelvórák) előnyeit újra ki tudtuk használni, mivel a német nyelvet tanuló osztályaink közül hat évfolyamon volt csoportbontás. Az angolosok közül hét osztályban bontottuk a csoportokat. A szaktanárok illetve a tanítók a korábbi évekhez hasonlóan többször vettek részt a KPSZTI által a tanév során szervezett szakmai értekezleteken. Tanulóink a különböző tanulmányi, valamint sport versenyeken jó méltó eredményeket értek el. A legjelentősebb eredményeket kiemelve meg kell említenünk: a VMG Körzeti Kémia Versenyén az idén is elért első helyezést, valamint a Hevesy György Kémia Verseny megyei fordulóján elért negyedik helyezést, a Bólyai János Területi Matematika Versenyen elért egy első, két második és egy harmadik helyezést, a Varga Tamás Matematika Verseny megyei fordulóján elért ötödik helyezést, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Matematika Versenyén elért egy első, két második és egy harmadik helyezést, a „Csengőszó” az Egyházmegyei Iskolák Szavalóversenyén elért első helyezést, az egyházmegyei hittanversenyen csapatban elért első helyezést. Három negyedikes tanulónk nyert felvételt a városi nyolcosztályos gimnáziumba. A két hatodik osztályból az előző évihez viszonyítva kevesebb tanuló távozott iskolánkból, a három tanulóból kettő a Szent Margit Gimnáziumba, egy pedig a Budai Nagy Antal Gimnáziumban folytatja tanulmányait. Mind a 43 végzett nyolcadikos diákunk felvételt nyert valamelyik középfokú oktatási intézménybe, a legtöbben (5 fő) idén is a városi Vörösmarty Gimnáziumba. A továbbtanulók közül az idén is viszonylag sokan jelentkeztek egyházi intézményekbe (Szent Imre Gimnázium, Szent Margit Gimnázium, Egyetemi Katolikus Gimnázium, Baár-Madas Református Gimnázium). A tanév végén a végzősökön kívül az előző évhez viszonyítva többen távoztak iskolánkból, de az újonnan felvettekkel együtt a csökkenés nem jelentős mindössze négy fő, így iskolánk 372 fő tanulóval kezdhette a 2004/2005-ös tanévet. Az iskolai sportköri foglalkozásokat a gyerekek nagy számban látogatják. Felső tagozatos korosztályos csapataink (kosárlabda, kézilabda, labdarúgás) részt vettek a városi általános iskolák bajnokságán, az EKIF által szervezett egyházmegyei korosztályos kosár bajnokságokon. A KIDS Nagykanizsán megrendezett országos bajnokságán is több csapattal vettünk részt. A néptánc oktatás új formában – a két első osztály részére, felmenő rendszerben - indult a tanév elejétől a Pesovár Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola szakképzett oktatói vezetésével. A felsőbb évfolyamok részére az előző évekhez hasonlóan szakköri foglakozások keretében folytattunk táncoktatást. A tanév végén nyilvánvalóvá vált, hogy a következő tanévtől iskolánk már nem lát el gyakorlóiskolai feladatokat. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola (Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola) tanító és hittanár szakos hallgatói 1998-tól végezték a Marianumban gyakorlati feladataikat. A főiskola főépületének statikai állapota miatt kellett az intézménynek Vác városába költöznie. Sajnos a földrajzi távolság, és a fenntartó megváltozása miatt a gyakorlati feladatok ellátása a továbbiakban iskolánkban nem lehetséges. Munkaterv A tanév elején az iskolai munkatervben meghatározott feladatokat nagy vonalakban sikerült a tervezett időpontban megvalósítani. A tanév elején minden szülő megkapta a tanév egészére vonatkozó eseménynaptárt. Az iskola minden osztálya a tanév folyamán két alkalommal vett részt közös vasárnapi évfolyam szentmisén a Jézus Szíve templomban. Az osztályoknak közös imádkozásra adtak lehetőséget az adventi hajnali szentmisék, valamint a májusi litániák is. Az Eucharisztia évéhez kapcsolódóan az adventi időszakban iskolánkban a gyerekek és tanárok részvételével közös szentségimádást tartottunk, amit szeretnénk a jövőben évenként megismételni. Nevelőtestületünk és az iskolai színjátszó csoport, valamint az énekkar részt vett a Budai Espereskerület Máriaremetén megtartott lelkinapján, mely szintén az Eucharisztia évéhez kapcsolódott. A tanév során - a hatályos jogszabályoknak megfelelően – elkészült az iskola alapító okiratának felülvizsgálata, a helyi tanterv felső tagozatra vonatkozó része, az iskolai Házirend módosítása és a SzMSz felülvizsgálata. A fenti dokumentumok mindegyike határidőre elkészült és a fenntartó által jóváhagyásra kerültek. Az adventi időszakban Dr. Pákozdi István egyetemi lelkész volt vezetője az iskolában megtartott, a testület részére szervezett lelki programnak. A testület tagjai az idén először vettek részt közösen, egy három napos lelkigyakorlaton a székesfehérvári Szent Gellért Tanulmányi Házban. A lelkigyakorlat vezetője Ugrits Tamás püspöki irodaigazgató atya volt. Szülői szervezetek A Szülők Közössége a tanév elején ismét megválasztotta tagjait. A tanév folyamán az igazgató tájékoztatta a szülőket az iskola helyzetéről, gondjairól és örömeiről. Az iskolai házirend módosítását megelőzte a Szülők Közösségével való konzultáció. Hagyományok Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepét az idén is méltó módon megünnepeltük. Az ünnep előtti nap estéjén Spányi Antal megyés püspök atya mutatott be szentmisét az iskola tornatermében, melyen részt vettek az iskola diákjai, tanárai és sok meghívott vendég, köztük a Keresztes nővérek rendjének hazai és külföldi tagjai. A szentmise keretében megyés püspök atya megáldotta az iskola udvarán elkészült játszóteret, haranglábat és az új szaktantermeket. Szent Gellértnek, a katolikus iskolák védőszentjének ünnepéhez kapcsolódóan a nevelő testület Székesfehérvárra utazott, ahol a Bazilikában tartott püspöki szentmisén, valamint a katolikus oktatási intézmények pedagógusai részére tartott előadáson vett részt. A szentmise szónoka és a továbbképzés előadója Jelenits István Sch.P. volt. Ezen a napon iskolánk igazgatója a Szent Gellért Érdemérem arany fokozata kitüntető címben részesült. Az őszi iskolai zarándoklatunk a Gödöllő mellett lévő Máriabesnyő kegyhelyre vezetett. A kedvező időjárás az idén is lehetővé tette, hogy Szent Márton napján lampionos felvonulást tartsunk. Szent Márton történetét a Jézus Szíve templomban német nyelven elevenítették fel a gyerekek. Az adventi és a nagyböjti lelki napok vezetője az idén is Ugrits Tamás atya volt. Karácsony előtt ismét új címlappal jelent meg a tanév legfontosabb eseményeit megörökítő iskolai évkönyv. Adventi hagyományos programjaink (Bethesda kórház, Ciszter Kolostor, nyugdíjasok találkozója) az idén is lezajlottak. Iskolánk énekkara, és az iskolai tánccsoport ismét nagysikerű adventi műsort adott a tornateremben, a műsorban hangszeres zene is helyet kapott. Az előadást karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó ajándéktárgyakból, díszekből rendezett kirakodóvásár követte. Iskolánk diákönkormányzata karácsony előtti gyűjtésének bevételét ismét a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány és a dévai Szent Ferenc Alapítvány céljaira ajánlotta fel. Spányi Antal megyés püspök atya az idén pünkösd vasárnapján bérmálta meg a nyolcadikosokat a Jézus Szíve templomban. A bérmálás előtt Kurucz Zoltán atya vezetésével lelkigyakorlaton vettek részt a bérmálásra készülők és szüleik. A második félévben hagyományosan megtartott Apák napi és Anyák napi szentmiséken az idén is sokan vettek részt. Hagyományteremtő szándékkal láttuk vendégül az elmúlt év vége felé a szatmárnémeti Hám János Katolikus iskola igazgatóját Ádámkó István Csabát és három nevelőtársát. Májusban iskolánk küldöttsége (három nevelő és nyolc diák) utazott Szatmárnémetibe. Az iskola által szervezett táborokban (Siófok, Orfű) az idén is sok diákunk vett részt. A hetedik éve táborozó cserkészek Bernecebarátiban voltak. A német tábort másodszor rendeztük Iszkaszentgyörgyön. A téli tábor hagyományosan Mátraszentimrén volt. Az iskolai táborok programjain 157 gyerek és 17 nevelő vett részt.

Térkép

Képek

 www.nettudakozo.hu  minden jog fenntartva
Vissza a főoldalra